Ürün ve Hizmetlerimiz

Projelerimiz

ALPİN İnsansız Helikopter ALPİN İnsansız Helikopter ALPİN İnsansız Helikopter, çift kişilik insanlı bir helikopterin kontrol mekanizmaları ve arayüzlerinin değiştirilerek sisteme özgü servo eyleyicilerin geliştirilen otopilot sistemi ile kontrol edilmesi yoluyla insansızlaştırılan/otonom özellik kazandırılan insansız hava aracıdır.Tek tuş ile dikey iniş/kalkış yapabilen... DETAYLAR MR-AI MR-AI Titra Teknoloji A.Ş. olarak, anevrizma ve inme hastalıklarının erken teşhisini tespit edecek yapay zeka karar destek sistemi üzerine çalışmaktayız.Anevrizma ve inme hastalıkları beyine giden serebrovasküler kan damarları duvarlarının zayıflığından kaynaklanan damarlardaki şişmeler ve incelmelerdir. Bu... DETAYLAR CALLYX CALLYX Callyx, farklı lokasyonlarda bulunan kişilerin online görüşme yapabilmelerine olanak sağlayan hem mobil hem de tarayıcı üzerinden çalışabilen yerli video konferans platformudur.  Özellikleri; Gerçek zamanlı yüz tanıma, Watermark Ekran paylaşımı, Çoklu ses ve görüntü aktarımı, Medya... DETAYLAR

Çalışma Alanları

Yapay Zekâ Yapay Zekâ

TİTRA Teknoloji olarak gelecekte yaşamın her alanında öne çıkacak olan yapay zekanın önemini biliyor ve bu teknoloji ile farklı sektörlerde öncelikle yetenek devamında ise yenilikçi çözümler geliştirmek için çalışıyoruz. İçinde bulunduğumuz Bilişim Çağı'nda devletler, kuruluşlar ve bireyler olarak bizler gündelik yaşamlarımızı sürdürebilmek ve faaliyetlerimiz gerçekleştirebilmek için büyük miktarda veri ve bilgiye ihtiyaç duymaktayız.  Yapay Zekâ​ Home TİTRA Teknoloji olarak...

DETAYLAR
Akıllı Sağlık Akıllı Sağlık

Akıllı sağlık sistemleri, bölünmüş sağlık hizmetlerinin birer entegrasyonudur. Nesnelerin İnterneti, giyilebilir teknolojiler ve Yapay Zekâ gibi çeşitli alanları kullanarak bireylerin sağlık verilerini analiz ederler. Bu sayede insanların yaşam kalitesini artırıp sağlık hizmetlerinden en optimum şekilde faydalanılmasını sağlar. Günümüzde bu sistemler en çok hastalık teşhisi, erkanı tanı ve müdahale, test sonuç takibi gibi hizmetlerde kullanılmaktadır. Akıllı Sağlık​ Home Akıllı...

DETAYLAR
İnsansız Sistemler İnsansız Sistemler

TİTRA Teknoloji A.Ş, İnsansız Sistemler çalışma sahasına, özellikle ülkemizin savunma sahasındaki ihtiyaçlarını karşılayabilmek üzere, güncel teknolojilerle donatılmış insansız hava araçlarını portföyüne katarak geçmişten gelen tecrübesiyle giriş yapmıştır. İnsansız hava araçlarının otonom hareket edebilme, uzaktan kontrol edilebilme, yer kontrol sistemlerine veri ve görüntü aktarımı faaliyetlerini yürüten prototiplerinin tasarımının ve üretiminin ardından geliştirilen özgün algoritmaların entegrasyonları tamamlanmaktadır....

DETAYLAR

Trendler

Akıllı Şehirler Akıllı Şehirler Akıllı Şehir Uygulamaları şehirleşmenin ve şehirlerdeki nüfus yoğunluğunun artmasıyla çevresel kirlilik, trafik yoğunluğu, yetersiz altyapı, plansız yerleşme, enerji kaynaklarının azalması, sağlık hizmetlerinde yetersizlikler, yaşam kalitesinin azalması vb. konusunda ortaya çıkan problemlere çözümler sunmaktadır.  Evlerde kullanılan cihazların uzaktan kontrol edilmesinde, makina ve cihazları daha verimli ve efektif kullanılmasında imkanlar sağlayarak topluma her alanda kolaylıklar sunmakta ve... DETAYLAR İnsansız Sistemler İnsansız Sistemler Son 20 senede yükselen bir ivmeyle hayatın her alanında ve özellikle havacılık sektöründe adını duyurmaya başlayan bir metafor olarak “insansız” kavramı giderek yerini sağlamlaştırmaktadır. Sanayide Endüstri 4.0 ile yapay zekaya sahip makinelerin yaygın kullanılmaya başlamasıyla belirli amaçlar doğrultusunda üretilen ve programlanan ilk devasa yapılar gün geçtikçe daha kullanışlı, daha yaygın ve erişilebilir bir duruma gelmiştir.... DETAYLAR IoT IoT IoT sistemleri (Nesnelerin İnterneti) sistem özellikleri ve fonksiyonları tanımlanmış makina ve cihazların birbirleri arasında ve merkezi bir kontrol ortamı ile gerçek zamanlı veri transferi gerçekleştiren, verileri analiz eden, verilerin analizi sonucunda kurumlar, toplum veya süreçler için daha etkili ve sürdürülebilir çözüm sunan bir ekosistemdir. IoT sistemleri tarım, ulaşım, şehir planlaması, enerji üretimi ve verimliliği, günlük... DETAYLAR Agile Agile Çevik, ekiplerin müşterilerine daha hızlı ve sorunsuz değer sağlamasına yardımcı olan proje yönetimi ve yazılım geliştirmeye yönelik yinelemeli bir yaklaşımdır. Her şeyi kapsamlı dökümantasyona yatırmak yerine, Agile ekibi işleri küçük ama tüketilebilir artışlarla sunar. Gereksinimler, planlar ve sonuçlar sürekli olarak değerlendirilir, böylece ekipler değişikliğe hızlı bir şekilde yanıt vermek için doğal bir mekanizmaya sahip olurlar. Agile​ Anasayfa Çevik,... DETAYLAR