Ürün ve Hizmetlerimiz

Projelerimiz

ALPİN İnsansız Helikopter ALPİN İnsansız Helikopter ALPİN İnsansız Helikopter, çift kişilik insanlı bir helikopterin kontrol mekanizmaları ve arayüzlerinin değiştirilerek sisteme özgü servo eyleyicilerin geliştirilen otopilot sistemi ile kontrol edilmesi yoluyla insansızlaştırılan/otonom özellik kazandırılan insansız hava aracıdır.Tek tuş ile dikey iniş/kalkış yapabilen... DETAYLAR APUS Sürü APUS Sürü APUS Sürü Sistemi’yle farklı kanat mimarilerindeki sabit kanatlı ve döner kanatlı insansız hava aracı ayrı ayrı ve bir arada kontrol edilebilmektedir. Böylece farklı otopilot sistemleri üzerine kurulu insansız hava aracı sistemlerinin belirli görevler çerçevesinde koordine... DETAYLAR MR-AI MR-AI Titra Teknoloji A.Ş. olarak, anevrizma ve inme hastalıklarının erken teşhisini tespit edecek yapay zeka karar destek sistemi üzerine çalışmaktayız. Anevrizma ve inme hastalıkları beyine giden serebrovasküler kan damarları duvarlarının zayıflığından kaynaklanan damarlardaki şişmeler ve incelmelerdir. Bu... DETAYLAR TRIOT TRIOT Akıllı Şehir Teknolojileri ve Uygulamaları kapsamında TRIOT; şehirlerin çevre ve yaşam kalitesi hakkında konuma dayalı gerçek zamanlı veriler toplayan, analiz eden, gerçek zamanlı uyarı ve bilgilendirme sistemine sahip olan ve verilerin analizini gerçekleştiren bir ürünümüzdür.... DETAYLAR CALLYX CALLYX Callyx, farklı lokasyonlarda bulunan kişilerin online görüşme yapabilmelerine olanak sağlayan hem mobil hem de tarayıcı üzerinden çalışabilen yerli video konferans platformudur.  Özellikleri; Gerçek zamanlı yüz tanıma, Watermark Ekran paylaşımı, Çoklu ses ve görüntü aktarımı, Medya... DETAYLAR İNSİBAT İNSİBAT Insibat, sahip olduğu zafiyet tarama motoru ile ekiplerimiz tarafından tasarlanıp, geliştirilen ve düzenli olarak güncellenen zafiyet veri tabanı üzerinden en güncel zafiyetleri ve güvenlik tehditlerini tespit eder. Profesyonel IT ekipleri tarafından kurum veya şirketin IT... DETAYLAR

Çalışma Alanları

Yapay Zekâ Yapay Zekâ

TİTRA Teknoloji olarak gelecekte yaşamın her alanında öne çıkacak olan yapay zekanın önemini biliyor ve bu teknoloji ile farklı sektörlerde öncelikle yetenek devamında ise yenilikçi çözümler geliştirmek için çalışıyoruz. İçinde bulunduğumuz Bilişim Çağı'nda devletler, kuruluşlar ve bireyler olarak bizler gündelik yaşamlarımızı sürdürebilmek ve faaliyetlerimiz gerçekleştirebilmek için büyük miktarda veri ve bilgiye ihtiyaç duymaktayız.  Yapay Zekâ​ Home TİTRA Teknoloji olarak...

DETAYLAR
Akıllı Şehirler Akıllı Şehirler

Akıllı Şehir  Teknolojileri yaklaşımı ile birlikte bir şehri oluşturan toplum sakinleri, yapılar, kaynaklar, varlıklar, enerji ve tüm etkenler hakkında doğruluğu yüksek, bütüncül verilerin toplanması, işlenmesi, analiz edilmesi, sunulması ve veriler neticesinde akıllı şehir yapısının tasarlanması, modellenmesi, planlanması amaçlanmaktadır. Akıllı şehir yapısı ile yüksek yaşam ve hizmet kalitesi oluşturmak, şehrin yaşanılabilirliğini arttırarak şehirlerin daha verimli yönetilmesini...

DETAYLAR
Akıllı Sağlık Akıllı Sağlık

Akıllı sağlık sistemleri, bölünmüş sağlık hizmetlerinin birer entegrasyonudur. Nesnelerin İnterneti, giyilebilir teknolojiler ve Yapay Zekâ gibi çeşitli alanları kullanarak bireylerin sağlık verilerini analiz ederler. Bu sayede insanların yaşam kalitesini artırıp sağlık hizmetlerinden en optimum şekilde faydalanılmasını sağlar. Günümüzde bu sistemler en çok hastalık teşhisi, erkanı tanı ve müdahale, test sonuç takibi gibi hizmetlerde kullanılmaktadır. Akıllı Sağlık​ Home Akıllı...

DETAYLAR
Görüntü İşleme Görüntü İşleme

Görüntü işleme, analog veya sayısal bir sensör aracılığıyla alınan görüntülerin, sayısal biçime çevrilip, daha sonra bu sayısal verilerin algoritmalar vasıtası ile amaca ve kullanıma uygun hale getirilmesine yönelik çalışmaları içermektedir.
Görüntü işleme görünmesi zor nesneleri gözlemleme, gürültülü görüntüleri iyileştirme, görüntüdeki çeşitli nesneleri ayırt etmede ve tanımlamada aktif olarak kullanılmaktadır. Görüntü İşleme​ Home Görüntü işleme, analog veya sayısal bir...

DETAYLAR
İnsansız Sistemler İnsansız Sistemler

TİTRA Teknoloji A.Ş, İnsansız Sistemler çalışma sahasına, özellikle ülkemizin savunma sahasındaki ihtiyaçlarını karşılayabilmek üzere, güncel teknolojilerle donatılmış insansız hava araçlarını portföyüne katarak geçmişten gelen tecrübesiyle giriş yapmıştır. İnsansız hava araçlarının otonom hareket edebilme, uzaktan kontrol edilebilme, yer kontrol sistemlerine veri ve görüntü aktarımı faaliyetlerini yürüten prototiplerinin tasarımının ve üretiminin ardından geliştirilen özgün algoritmaların entegrasyonları tamamlanmaktadır....

DETAYLAR

Trendler

Akıllı Şehirler Akıllı Şehirler Akıllı Şehir Uygulamaları şehirleşmenin ve şehirlerdeki nüfus yoğunluğunun artmasıyla çevresel kirlilik, trafik yoğunluğu, yetersiz altyapı, plansız yerleşme, enerji kaynaklarının azalması, sağlık hizmetlerinde yetersizlikler, yaşam kalitesinin azalması vb. konusunda ortaya çıkan problemlere çözümler sunmaktadır.  Evlerde kullanılan cihazların uzaktan kontrol edilmesinde, makina ve cihazları daha verimli ve efektif kullanılmasında imkanlar sağlayarak topluma her alanda kolaylıklar sunmakta ve... DETAYLAR Yapay Zeka Yapay Zeka Yapay Zeka, makinelerin deneyimlerden öğrendiklerini, yeni girdilere uyum sağlayıp, insana özgü görevleri yerine getirebilen teknolojilerdir. Yapay zeka finanstan otonom araçlara, sağlıktan eğitime, lojistikten perakendeye birçok sektörde çözümler sunmaktadır. İş dünyasında müşterilere özgün ürün geliştirmede ve iş operasyonlarındaki verimliliklerini optimize etmede yapay zeka kullanılmaya başlanmıştır. Yapay Zekâ Anasayfa Yapay Zeka, makinelerin deneyimlerden öğrendiklerini, yeni girdilere uyum sağlayıp, insana özgü... DETAYLAR İnsansız Sistemler İnsansız Sistemler Son 20 senede yükselen bir ivmeyle hayatın her alanında ve özellikle havacılık sektöründe adını duyurmaya başlayan bir metafor olarak “insansız” kavramı giderek yerini sağlamlaştırmaktadır. Sanayide Endüstri 4.0 ile yapay zekaya sahip makinelerin yaygın kullanılmaya başlamasıyla belirli amaçlar doğrultusunda üretilen ve programlanan ilk devasa yapılar gün geçtikçe daha kullanışlı, daha yaygın ve erişilebilir bir duruma gelmiştir.... DETAYLAR Akıllı Sağlık Akıllı Sağlık Bilgi teknolojisinin gelişmesiyle birlikte akıllı sağlık kavramı giderek ön plana çıkmıştır. Akıllı sağlık hizmetleri, geleneksel tıp sistemini çok yönlü bir şekilde dönüştürmek için nesnelerin interneti (loT), büyük veri, bulut bilişim ve yapay zeka gibi yeni nesil bilgi teknolojilerini kullanarak insanların sağlık hizmetlerinden daha verimli ve daha rahat şekilde faydalanmasını sağlamaktadır.Akıllı sağlık hizmetleri sadece basit bir teknolojik ilerleme... DETAYLAR IoT IoT IoT sistemleri (Nesnelerin İnterneti) sistem özellikleri ve fonksiyonları tanımlanmış makina ve cihazların birbirleri arasında ve merkezi bir kontrol ortamı ile gerçek zamanlı veri transferi gerçekleştiren, verileri analiz eden, verilerin analizi sonucunda kurumlar, toplum veya süreçler için daha etkili ve sürdürülebilir çözüm sunan bir ekosistemdir. IoT sistemleri tarım, ulaşım, şehir planlaması, enerji üretimi ve verimliliği, günlük... DETAYLAR DevOps DevOps DevOps, yazılım geliştirme ve BT ekipleri arasındaki süreçleri otomatikleştirmek ve entegre etmek için çalışan bir dizi uygulamadır, böylece yazılımı daha hızlı ve daha güvenilir bir şekilde oluşturabilir, test edebilir ve yayınlayabilir. DevOps terimi, "geliştirme" ve "operasyonlar" sözcüklerinin birleştirilmesiyle oluşturulmuştur ve geliştirme ve operasyon ekipleri arasındaki boşluğu dolduran kültürel bir değişimi ifade eder. DevOps​ Anasayfa DevOps, yazılım geliştirme ve... DETAYLAR Agile Agile Çevik, ekiplerin müşterilerine daha hızlı ve sorunsuz değer sağlamasına yardımcı olan proje yönetimi ve yazılım geliştirmeye yönelik yinelemeli bir yaklaşımdır. Her şeyi kapsamlı dökümantasyona yatırmak yerine, Agile ekibi işleri küçük ama tüketilebilir artışlarla sunar. Gereksinimler, planlar ve sonuçlar sürekli olarak değerlendirilir, böylece ekipler değişikliğe hızlı bir şekilde yanıt vermek için doğal bir mekanizmaya sahip olurlar. Agile​ Anasayfa Çevik,... DETAYLAR Blockchain Blockchain Blockchain, belirli ilkeleri izleyen verileri kaydetmenin bir yoludur.İşte blockchain teknolojisinin 5 temel ilkesi:Dağıtılmış veritabanı: Bir blok zincirindeki her bir tarafın tüm veritabanına ve tüm geçmişine erişimi vardır. Verileri veya bilgileri tek bir taraf düzenlemez.Eşler arası iletim: Düğüm olarak da bilinen her kullanıcı, başka bir kullanıcıyla doğrudan iletişim kurar. İki taraf arasındaki tüm bilgiler ve işlemler... DETAYLAR