Skip to content

Akıllı Şehir Uygulamaları şehirleşmenin ve şehirlerdeki nüfus yoğunluğunun artmasıyla çevresel kirlilik, trafik yoğunluğu, yetersiz altyapı, plansız yerleşme, enerji kaynaklarının azalması, sağlık hizmetlerinde yetersizlikler, yaşam kalitesinin azalması vb. konusunda ortaya çıkan problemlere çözümler sunmaktadır.  Evlerde kullanılan cihazların uzaktan kontrol edilmesinde, makina ve cihazları daha verimli ve efektif kullanılmasında imkanlar sağlayarak topluma her alanda kolaylıklar sunmakta ve karşılaşılan sorunlara daha etkili ve sürdürülebilir çözümler sunarak yaşam kalitesini arttırmaktadır.  Tarımdan, ulaşıma; şehir planlamasından enerji üretimine, coğrafi bilgi sistemlerinden akıllı yapı ve mekan yönetimine kadar birçok alanda akıllı şehir sistemleri kullanılmaktadır.

Akıllı Şehirler​

Play Video

Akıllı Şehir Uygulamaları şehirleşmenin ve şehirlerdeki nüfus yoğunluğunun artmasıyla çevresel kirlilik, trafik yoğunluğu, yetersiz altyapı, plansız yerleşme, enerji kaynaklarının azalması, sağlık hizmetlerinde yetersizlikler, yaşam kalitesinin azalması vb. konusunda ortaya çıkan problemlere çözümler sunmaktadır. 

Evlerde kullanılan cihazların uzaktan kontrol edilmesinde, makina ve cihazları daha verimli ve efektif kullanılmasında imkanlar sağlayarak topluma her alanda kolaylıklar sunmakta ve karşılaşılan sorunlara daha etkili ve sürdürülebilir çözümler sunarak yaşam kalitesini arttırmaktadır.  Tarımdan, ulaşıma; şehir planlamasından enerji üretimine, coğrafi bilgi sistemlerinden akıllı yapı ve mekan yönetimine kadar birçok alanda akıllı şehir sistemleri kullanılmaktadır.

 • Akıllı Park Alanları
 • Temiz Enerji
 • Akıllı Aydınlatma
 • Akıllı Yapı ve Binalar
 • Akıllı Trafik Uygulamaları
 • Dijital Kiosklar
 • Şehir Planlaması
 • Ulaşım
 • Güvenlik Sistemleri
 • Akıllı Üretim
 • Coğrafi Bilgi Teknolojileri