Skip to content

Bilgi teknolojisinin gelişmesiyle birlikte akıllı sağlık kavramı giderek ön plana çıkmıştır. Akıllı sağlık hizmetleri, geleneksel tıp sistemini çok yönlü bir şekilde dönüştürmek için nesnelerin interneti (loT), büyük veri, bulut bilişim ve yapay zeka gibi yeni nesil bilgi teknolojilerini kullanarak insanların sağlık hizmetlerinden daha verimli ve daha rahat şekilde faydalanmasını sağlamaktadır.

Akıllı sağlık hizmetleri sadece basit bir teknolojik ilerleme değil, aynı zamanda çok yönlü, çok seviyeli bir değişikliktir. İçerisinde, doktorlar ve hastalar, hastaneler ve araştırma kurumları gibi birden çok katılımcıdan oluşur. Bu sayede hastalık önleme ve izleme, tanı ve tedavi, hastane yönetimi, sağlıkla ilgili karar verme ve tıbbi araştırma gibi problemlerde daha interaktif bir şekilde çözüm olanağı sağlar.

Akıllı Sağlık​

Bilgi teknolojisinin gelişmesiyle birlikte akıllı sağlık kavramı giderek ön plana çıkmıştır. Akıllı sağlık hizmetleri, geleneksel tıp sistemini çok yönlü bir şekilde dönüştürmek için nesnelerin interneti (loT), büyük veri, bulut bilişim ve yapay zeka gibi yeni nesil bilgi teknolojilerini kullanarak insanların sağlık hizmetlerinden daha verimli ve daha rahat şekilde faydalanmasını sağlamaktadır.

Akıllı sağlık hizmetleri sadece basit bir teknolojik ilerleme değil, aynı zamanda çok yönlü, çok seviyeli bir değişikliktir. İçerisinde, doktorlar ve hastalar, hastaneler ve araştırma kurumları gibi birden çok katılımcıdan oluşur. Bu sayede hastalık önleme ve izleme, tanı ve tedavi, hastane yönetimi, sağlıkla ilgili karar verme ve tıbbi araştırma gibi problemlerde daha interaktif bir şekilde çözüm olanağı sağlar.

Akıllı Sağlık Sitemlerinin Faydaları;

  1. Teşhis ve Tedaviye Yardımcı Olmak Yapay zeka tabanlı klinik karar destek sistemlerinin kullanılması hastaların zamanında ve uygun tıbbi tedavi almasını, gözden kaçan teşhis ve yanlış teşhis vakalarının azaltılmasını ve en önemlisi teşhisin doğruluğunu artırmaktadır. 
  2. Hastalık Önleme ve Risk İzleme Giyilebilir Teknolojiler ve Akıllı Cihazlar yardımıyla hastaların verilerinin doktorlar tarafından aktif izlenmesi ve izlem sonuçlarına göre hastalara hedeflenen önlemlerin uygulanmasına olanak sağlar. Böylece hastaların en optimum şekilde sağlık sistemlerinden faydalanmaları sağlanır. 
  3. Akıllı Hastaneler Hastane yönetiminde, Nesnelerin İnternetine dayalı birden fazla dijital sistemi entegre eden bilgi platformu, dijital cihazları, akıllı binaları ve personeli birbirine bağlar. Bu sayede hastanelerdeki hastaların belirlenmesi ve izlenmesi, tıbbi personelin günlük yönetimi ve aletlerin ve biyolojik örneklerin takibi sağlanır.