VYS
Varlık Yönetim Sistemi

T.C. Sağlık Bakanlığı envanter ve bütçesinin yönetildiği sistemdir

Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında, stok ve ihtiyaç fazlasının izlenebildiği, zimmet yönetimi ve takibinin yapılabildiği, muhasebe süreçlerinin takip edilebildiği ve dinamik raporlamaların yapılabildiği sistemdir. Varlık Yönetimi tüm merkez ve taşra teşkilatında kullanılacak kritik bir sistemdir. Tüm sağlık sisteminin envanteri tek merkezden takip edilecek, tüm sağlık tesislerinin bütçesi bu sistemden dağıtılacaktır.

Stok ve İhtiyaç Takibi

 • Zimmet yönetimi ve takibi
 • Talep, satın alma, sipariş
 • Muhasebeleşme
 • Amortisman – hurda 

01

Kullanici

60.000

Kullanıcı 

02

Tesis

1203

Sağlık Tesisi 

03

Butce

90 Milyar TL

Bütçe 

04

Modul

32

Modül 

05

Entegrasyon

15

Entegrasyon

Sağlık Bakanlığı'nda halihazırda kullanılmakta olan 3 uygulama varlık yönetim sistemi altında birleştirilmiştir. 

 • Tek Düzen Muhasebe Sistemi
 • Analitik Bütçe Sistemi
 • Malzeme Kaynakları Yönetim Sistemi 

Daha az kod yazmak, ancak daha fazla işlevsellik elde etmek için, birden fazla platformda çalışmak için, daha hızlı, ölçeklenebilir ve yüksek performanslı yazılım geliştirmek için güncel teknolojiler tercih edilmiştir. VYS, tüm tarayıcılarda kullanıcı dostu responsive tasarımlarla web uygulaması ve Android ve IOS uygulamaları ile birçok işlemin mobil ortamda yapılmasına imkân sağlar.

 • Dayanıklı Taşınır Barkod Görüntüleme İşlemleri Zimmet İşlemleri
 • Cihaz Envanter Listesi İşlemleri
 • Stok Koordinasyon, İhtiyaç Fazlası Listeleme Ön Muhasebe Onay Süreçleri
 • Raporlamalar
 • Mobil İmza ile Hızlandırılan Süreçler 

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.