TRIoT
Konum Bazlı IoT Sistemi

Triot; gerçek zamanlı ve geçmişe yönelik konum bazlı çevresel veriler sunan akıllı bir IoT sistemidir.

Çevre ve yaşam kalitesi hakkında konuma dayalı gerçek zamanlı bilgiler toplar. Veriler web ve mobil uygulamalarda kolay ve anlaşılır görsellerle sunulur. Triot; iklim, çevresel faktörler, hava kalitesi ve sismik değişiklikler gibi yaşam kalitesini etkileyen faktörleri görünür ve anlamlı hale getiren bir IoT cihaz ve yazılım altyapısıdır. 

 • İklim değişikliği izleme ve takibi
 • Konuma dayalı veri
 • Veri analizi ile raporlama
 • Çevresel veri toplama platformu
 • İşletmeler ve hükümetler için hava kalitesi ve polen API'si
 • Hava kirliliği konusunda farkındalığı arttırma

Hava Kalitesi & Polen API

Konum bazlı ve gerçek zamanlı alınan hava kalitesi ve çevresel veriler sistem API üzerinden servis edilir.

Çevresel Veri Platformu

Geçmiş ve gerçek zamanlı hava, hava kalitesi, sismik ve gürültü verilerinin özelleştirilmiş, ayrıntılı analizini gerçekleştiren web platformu üzerinden sunulur. 

İklim Değişikliği Takibi

Çevresel Politikalar için tarihsel ayrıntılı veriler sunar.

Çevresel Farkındalık

Hava kirleticileri hakkında farkındalığı artırmak için gerçek zamanlı sağlık önerileri sunar.

Neden TRIoT?

TRIOT, şehirlerimizi daha yaşanabilir hale getirmeye ve toplumda farkındalık yaratmaya katkı sağlayacak bir sistemdir. 

 • Hava kirliliği önleme çalışmalarında kritik alan tespiti ve iyileştirme sürecini kolaylaştırır.
 • Çevre ve hava kirliliği yönetimi için görünür ve anlamlı veriler oluşturur.
 • Dönemsel (saatlik, haftalık, aylık ve yıllık) hava kalitesi analizi gerçekleştirmektedir.
 • Hava kalitesinin izlenmesiyle kirleticilerin sağlığımız üzerindeki etkilerini değerlendirmek için veri analizi gerçekleştirir.
 • Analizler sonucunda toplumun bilinçlendirilmesini sağlar.
 • Çevre ve hava kirliliğini kontrol altına almamızı sağlar.
 • Akıllı şehir planlamasına katkı sağlar.

 • Konuma dayalı gerçek zamanlı veriler elde edilerek hava kirliliğinin bölge sakinleri üzerindeki olumsuz etkilerinin minimize edilmesine katkı sağlar.
 • Hava kalitesinin insan yaşamına dair temel unsurları oluşturan sosyolojik, psikolojik ve ekonomik istatistikler oluşturmamıza katkı sağlar.
 • Alt yapı ve üst yapı çalışmalarına temel teşkil edecek veriler elde eder.
 • Mevsimsel analizlerin oluşmasına katkı sağlar.
 • Gürültü kirliliğinin tespitini kolaylaştırarak daha etkin yönetilmesini sağlar.

Hava kirliliğinden dolayı her yıl

Titra Technology Triot Insan Hayati Icon

7 milyon insan hayatını kaybetmektedir.

(Hava kirliliğinden kaynaklanan hastalıklar; Akut Solunum Yolu Hastalıkları, KOAH, Kalp hastalıkları, Akciğer Kanseri, Astım, Felç, Kardiyovasküler Hastalıklar) 

Titra Technology Triot Yasam Suresi Icon

Ortalama yaşam süresi 2 yıl kısalmaktadır.

Titra Technology Triot Olum Sayisi Icon

Gerçekleşen ölümlerin sayısı trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin 6 katıdır.

Group 4746

Koah hastalığından kaynaklanan ölümlerin %41’i hava kirliliği sebebiyle gerçekleşmektedir.

Group 4743

Hava kirliliği akciğer kanserinin %19’una sebep olmaktadır.

Titra Technology Triot Gallery 1

Sistem Donanım Özellikleri

 • Eş zamanlı çalışan, hassasiyet ve doğruluk oranı yüksek 7 adet sensor
 • Konuma dayalı ve gerçek zamanlı 28 farklı veri
 • Yazılım ile sağlanan sensor kalibrasyonu
 • Olası veri aktarım sorunlarına karşı cihaz üzerinde veri depolaması
 • Anomali tespit
 • %1 Tolerans değeri 

Titra Technology Triot Gallery 2

Sistem Yazılım Özellikleri

 • Seçilen Konum Özelinde Grafikler ile veri görüntüleme
 • Element Grafikleri Ekleme ve Çıkarma
 • Saat, element ve tarih özelinde filtreleme
 • Element Özelinde veri analiz çıktılarını sunma
 • API dökümantasyonu 

Titra Technology Triot Gallery 3

Kazanımlar

 • Hava kirliliği, sismik olaylar, çevresel etkenler hakkında verilerin yüksek doğrulukla takibi
 • Toplumda hava kirliliği hakkında farkındalık oluşturmak ve etkileri hakkında toplum, kamu kurum ve kuruluşlarını bilinçlendirmek
 • Ulusal bilgi birikiminin arttırılması, yeni teknolojik gelişmelere katkı sağlanması
 • Hava kirliliğinin insan sağlığına olumsuz etkilerini ortaya koymak, sağlık sorunlarını önlenmesi için öneriler sunmak

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.