Skip to content

Akıllı Şehir Teknolojileri ve Uygulamaları kapsamında TRIOT; şehirlerin çevre ve yaşam kalitesi hakkında konuma dayalı gerçek zamanlı veriler toplayan, analiz eden, gerçek zamanlı uyarı ve bilgilendirme sistemine sahip olan ve verilerin analizini gerçekleştiren bir ürünümüzdür. Analizler sonucunda hava kalitesi belirlenmekte ve hava kalitesi iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilmektedir. TRIOT; iklim, çevresel etmenler, hava kalitesi, sismik değişimler gibi yaşam kalitesini etkileyen unsurları görünür ve anlamlı kılan bir IoT cihazıdır.

TRIOT

Akıllı Şehir Teknolojileri ve Uygulamaları kapsamında TRIOT; şehirlerin çevre ve yaşam kalitesi hakkında konuma dayalı gerçek zamanlı veriler toplayan, analiz eden, gerçek zamanlı uyarı ve bilgilendirme sistemine sahip olan ve verilerin analizini gerçekleştiren bir projemizdir. Analizler sonucunda hava kalitesi belirlenmekte ve hava kalitesi iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilmektedir. TRIOT; iklim, çevresel etmenler, hava kalitesi, sismik değişimler gibi yaşam kalitesini etkileyen unsurları görünür ve anlamlı kılan bir IoT sistemidir.

 • Çevre ve hava kirliliği yönetimi için görünür ve anlamlı veriler oluşturur.
 • Dönemsel (saatlik, haftalık, aylık ve yıllık) hava kalitesi analizi gerçekleştirmektedir.
 • Hava kalitesinin izlenmesiyle kirleticilerin sağlığımız üzerindeki etkilerini değerlendirmek için veri analizi gerçekleştirir.
 • Analizler sonucunda toplumun bilinçlendirilmesini sağlar.
 • Çevre ve hava kirliliğini kontrol altına almamızı sağlar.
 • Konuma dayalı gerçek zamanlı veriler elde edilerek hava kirliliğinin bölge sakinleri üzerindeki olumsuz etkilerinin minimize edilmesine katkı sağlar.
 • Hava kalitesinin insan yaşamına dair temel unsurları oluşturan sosyolojik, psikolojik ve ekonomik istatistikler oluşturmamıza katkı sağlar.
 • Alt yapı ve üst yapı çalışmalarına temel teşkil edecek veriler elde eder.
 • Mevsimsel analizlerin oluşmasına katkı sağlar.
 • Gürültü kirliliğinin tespitini kolaylaştırarak daha etkin yönetilmesini sağlar.
 • Akıllı şehir planlamasına katkı sağlar.