Skip to content

TİTRA Teknoloji olarak gelecekte yaşamın her alanında öne çıkacak olan yapay zekanın önemini biliyor ve bu teknoloji ile farklı sektörlerde öncelikle yetenek devamında ise yenilikçi çözümler geliştirmek için çalışıyoruz. İçinde bulunduğumuz Bilişim Çağı’nda devletler, kuruluşlar ve bireyler olarak bizler gündelik yaşamlarımızı sürdürebilmek ve faaliyetlerimiz gerçekleştirebilmek için büyük miktarda veri ve bilgiye ihtiyaç duymaktayız.

Yapay Zeka

As TİTRA Technology, we know the importance of artificial intelligence, which will come to the fore in all areas of life in the future, and we are working to develop innovative solutions, first of all, in different sectors with this technology. In the Information Age we live in, we, as states, organizations and individuals, need a large amount of data and information in order to continue our daily lives and carry out our activities.

Yapay Zeka

TİTRA Teknoloji olarak gelecekte yaşamın her alanında öne çıkacak olan yapay zekanın önemini biliyor ve bu teknoloji ile farklı sektörlerde öncelikle yetenek devamında ise yenilikçi çözümler geliştirmek için çalışıyoruz. İçinde bulunduğumuz Bilişim Çağı’nda devletler, kuruluşlar ve bireyler olarak bizler gündelik yaşamlarımızı sürdürebilmek ve faaliyetlerimiz gerçekleştirebilmek için büyük miktarda veri ve bilgiye ihtiyaç duymaktayız.

Günümüzde dünya üzerinde toplanan veri miktarı her geçen yıl katlanarak artmış ve öngörülemez hızla artmaya devam etmektedir. Dijital ortamda varlık bulan bu verilerin yapılarını incelendiğimizde sayısal, metinsel, görsel, işitsel veya farklı sensörler tarafından üretilen geniş bir yelpaze karşımıza çıkmaktadır. Üretilen bu veriler tam da yapay zeka sistemlerinin ihtiyaç duyduğu yeğane kaynak olma özelliğini taşımaktadır. İnsan için su ne kadar önemli ve vazgeçilemez ve sanayi ve üretim için enerji ne kadar hayati ise veri de yapay zeka sistemleri için okadar vazgeçilmezdir. Yapay zeka sistemleri ne kadar fazla veriye ulaşabilir ve veri ne kadar sınıflandırılmış olursa başarı okadar artmaktadır.

TİTRA Teknoloji olarak yapay zeka alanında farklı amaçlar için farklı veri formatları ve kaynaklarından beslenerek yetenek ve çözüm geliştiriyoruz.

Yaptığımız çalışmalarda,

İnsansız hava araçları için: yapay zekâ metotlarıyla desteklenen görüntü işleme algoritmalarıyla konum belirleme, hedef tespit, hedef takip, hedef sınıflandırma, İnsansız sürü sistemleri için yapay zeka sistemlerini temel alan sürü yönetimi, birlikte hareket, görev paylaşımı, koordineli muharip faaliyetler gibi özellikler kazandırma üzerine çalışmalar yapmaktayız.

Akıllı sağlık alanında:

  • Bir sosyal sorumluluk projesi olarak Sağlık Bakanlığımız ile Covid-19 verilerinin yapay zeka algoritmaları kullanılarak analiz edilip aşı öncelik gruplarının belirlenmesi, Covid-19 hastalarının risk grubuna göre ayrılması ve bu gruplara göre daha etkin tedavi yöntemlerinin uygulanması, Covid-19 şüphelilerinin X-Ray ve CT görüntüleri üzerinde Yapay Zeka tabanlı çözümler geliştirilerek hastalığın tespiti ve virüs aktivitelerinin daha iyi analiz edilmesi gibi çalışmalar yürütülmektedir.
  • Mr-AI projemiz kapsamında anevrizma ve inme hastalıklarının erken teşhisini tespit edecek yapay zeka karar destek sistemi üzerine çalışmaktayız. Bu sistemler ile birlikte hastalığın erken teşhisi sonucunda oluşacak erken tedavi ile hastalığın öldürücü ve kalıcı zarar verici risklerini en aza indirmeyi hedeflemekteyiz.
Önümüzdeki yıllarda akıllı sağlık alanında hedefimiz Covid-19 ve MR-AI çalışmalarından kazandığımız bilgi ve deneyim ile farklı hastalıkları her geçen gün kapsamımıza alarak doktorlara yardımcı olacak yapay zeka temelli bir AI Doktor uygulamasını hayata geçirmeyi hedefliyoruz.

Yapay Zeka çalışmalarımızda dünyada önde gelen Yapay Zeka komuniteleri olan Google Brain, The Stanford NLP Group, USC Information Science Institute, Microsoft Artificial Intelligence Research, Visual Geometry Group gibi oluşumları ve araştırma laboratuvarlarını yakından takip ediyor ve hızla gelişen bu alanda çözüm ve teknoloji geliştirmeye odaklanıyoruz.