Skip to content

TİTRA, İnsansız Sistemler çalışma sahasına, özellikle ülkemizin savunma sahasındaki ihtiyaçlarını karşılayabilmek üzere, güncel teknolojilerle donatılmış insansız hava araçlarını portföyüne katarak geçmişten gelen tecrübesiyle giriş yapmıştır. İnsansız hava araçlarının otonom hareket edebilme, uzaktan kontrol edilebilme, yer kontrol sistemlerine veri ve görüntü aktarımı faaliyetlerini yürüten prototiplerinin tasarımının ve üretiminin ardından geliştirilen özgün algoritmaların entegrasyonları tamamlanmaktadır. Böylece bu sistemlerin bir arada kontrol edilmelerine imkân tanıyan sürü zekasına sahip olmaları sağlanmaktadır. Platform bağımsız bir yapıda tasarlanan bu sistemler için yazılım mimarilerin jenerik yaklaşım göz önünde bulundurulmaktadır.

İnsansız Sistemler

TİTRA Technology has entered the Unmanned Systems field with its experience from the past by adding unmanned aerial vehicles equipped with up-to-date technologies to its portfolio, especially in order to meet the needs of our country in the defense field. The integration of the original algorithms developed after the design and production of the prototypes that carry out the activities of autonomous movement, remote control, data and image transfer to the ground control systems of the unmanned aerial vehicles are completed. Thus, it is ensured that these systems have swarm intelligence that allows them to be controlled together. The generic approach of software architectures is considered for these systems, which are designed in a platform-independent structure.

İnsansız Sistemler

TİTRA, İnsansız Sistemler çalışma sahasına, özellikle ülkemizin savunma sahasındaki ihtiyaçlarını karşılayabilmek üzere, güncel teknolojilerle donatılmış insansız hava araçlarını portföyüne katarak geçmişten gelen tecrübesiyle giriş yapmıştır. İnsansız hava araçlarının otonom hareket edebilme, uzaktan kontrol edilebilme, yer kontrol sistemlerine veri ve görüntü aktarımı faaliyetlerini yürüten prototiplerinin tasarımının ve üretiminin ardından geliştirilen özgün algoritmaların entegrasyonları tamamlanmaktadır. Böylece bu sistemlerin bir arada kontrol edilmelerine imkân tanıyan sürü zekasına sahip olmaları sağlanmaktadır. Platform bağımsız bir yapıda tasarlanan bu sistemler için yazılım mimarilerin jenerik yaklaşım göz önünde bulundurulmaktadır.

TİTRA bünyesinde çalışan ekiplerimiz bu kapsamda sürü zekasına sahip çok sayıda ve farklı tipteki İnsansız Hava Aracı’nı koordineli şekilde yönetebilme hedefiyle sistem tasarlama, algoritma ve yazılım geliştirme ile testler neticesinde bu sistemlerin ürüne dönüştürülebilmesi yolunda çalışmalarını sürdürmektedir.

Yapay zekâ metotlarıyla desteklenen görüntü işleme algoritmalarıyla, İHA sistemlerine açık alanda haritalandırma, sürü halinde alan tarama yoluyla hedef tespit, işaretleme ve koordine saldırı gibi özellikler kazandırma üzerine harcanabilir konsept çalışmaları da yapılmaktadır.

Uygun İHA sistemlerine sürü yaklaşımıyla birlikte; sensör füzyonu kabiliyetiyle alan tarama, ortam anlamlandırma, haritalandırma gibi farkındalık artırım özelleştirmeleri yapılmaktadır. Özelleşmiş bu sistemlere kapalı ortamda navigasyon (Indoor Navigation) yeteneği kazandırılma üzerine Ar-Ge faaliyetleri de firma bünyesinde devam etmektedir.

Şirket bünyesinde İnsansız Sistemler alanında yürütülen en iddialı çalışmalar sivil/askeri alanda hali hazırda kullanılan ve kendini ispat etmiş insanlı sistemlerin insansızlaştırılması yoluyla İHA kategorisine alınması üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu sayede insanlı sistemlerin operasyonel risklerini azaltarak daha verimli kullanılmalarını sağlayacak tüm dönüşüm faaliyetleri TİTRA bünyesinde tamamlanarak prototip gerçekleştirme faaliyetlerinin ardından kalifikasyon süreçlerine geçilmesi hedeflenmektedir.

TİTRA tarafından geliştirilen İnsansız Hava Araçları;
  • Keşif, gözlem, istihbarat
  • Hedef tespiti ve gözetleme
  • Tehdit tespiti ve sürü halinde saldırı
  • Arama, kurtarma
  • Görüntüleme, takip
  • Haritalama
  • Çeşitli amaçlar ile lojistik
  • Haberleşme/telsiz desteği ve röle görevleri
  • Faydalı yük taşıma 
gibi birçok alanda kullanılabilecektir.