Skip to content

Görüntü işleme, analog veya sayısal bir sensör aracılığıyla alınan görüntülerin, sayısal biçime çevrilip, daha sonra bu sayısal verilerin algoritmalar vasıtası ile amaca ve kullanıma uygun hale getirilmesine yönelik çalışmaları içermektedir. Görüntü işleme görünmesi zor nesneleri gözlemleme, gürültülü görüntüleri iyileştirme, görüntüdeki çeşitli nesneleri ayırt etmede ve tanımlamada aktif olarak kullanılmaktadır.

Görüntü İşleme

Image processing includes the studies on converting the images taken by an analog or digital sensor into digital format and then making these digital data suitable for purpose and use by means of algorithms.

 

Görüntü İşleme

Görüntü işleme, analog veya sayısal bir sensör aracılığıyla alınan görüntülerin, sayısal biçime çevrilip, daha sonra bu sayısal verilerin algoritmalar vasıtası ile amaca ve kullanıma uygun hale getirilmesine yönelik çalışmaları içermektedir. Görüntü işleme görünmesi zor nesneleri gözlemleme, gürültülü görüntüleri iyileştirme, görüntüdeki çeşitli nesneleri ayırt etmede ve tanımlamada aktif olarak kullanılmaktadır.

Yapay Zekâ ile bütünleşik olarak farklı sektörlerde de kullanım alanı bulunan Görüntü İşleme, Titra tarafından başta;

    1. İnsansız hava araçlarından alınan görüntüler üzerinde bulunan hedeflerin tanınması ve tespitinde
    2. İnsansız hava araçları üzerinden tespit edilmiş nesnelerin gerçek zamanlı olarak takibinde
    3. Mr ve BT Görüntüleri üzerinde bulunan gürültülerin arındırılması ve temiz görüntülerin elde edilmesinde
    4. Yüz ve araç plaka tanıma sistemlerinde
    5. Güvenlik ve hareket tespit sistemlerinde olmak üzere aktif olarak kullanılmaktadır.