Skip to content

Akıllı Şehir Teknolojileri yaklaşımı ile birlikte bir şehri oluşturan toplum sakinleri, yapılar, kaynaklar, varlıklar, enerji ve tüm etkenler hakkında doğruluğu yüksek, bütüncül verilerin toplanması, işlenmesi, analiz edilmesi, sunulması ve veriler neticesinde akıllı şehir yapısının tasarlanması, modellenmesi, planlanması amaçlanmaktadır. Akıllı şehir yapısı ile yüksek yaşam ve hizmet kalitesi oluşturmak, şehrin yaşanılabilirliğini arttırarak şehirlerin daha verimli yönetilmesini sağlamak ile birlikte geleceğe daha refah bir şehir yapısı inşa etmek hedeflenmektedir.

Akıllı Şehir

With the Smart City Technologies approach, it is aimed to collect, process, analyze and present high-accuracy, holistic data about the inhabitants of the community, structures, resources, assets, energy and all factors that make up a city, and to design, model and plan the smart city structure as a result of the data. With the smart city structure, it is aimed to create a high quality of life and service, to increase the livability of the city and to ensure a more efficient management of the cities, and to build a more prosperous city structure for the future.

Akıllı Şehir

Akıllı Şehir Teknolojileri yaklaşımı ile birlikte bir şehri oluşturan toplum sakinleri, yapılar, kaynaklar, varlıklar, enerji ve tüm etkenler hakkında doğruluğu yüksek, bütüncül verilerin toplanması, işlenmesi, analiz edilmesi, sunulması ve veriler neticesinde akıllı şehir yapısının tasarlanması, modellenmesi, planlanması amaçlanmaktadır. Akıllı şehir yapısı ile yüksek yaşam ve hizmet kalitesi oluşturmak, şehrin yaşanılabilirliğini arttırarak şehirlerin daha verimli yönetilmesini sağlamak ile birlikte geleceğe daha refah bir şehir yapısı inşa etmek hedeflenmektedir.

  • Akıllı Çevre
  • Akıllı Sağlık Hizmetleri
  • Akıllı Mekân Yönetimi
  • Akıllı Yönetişim
  • Akıllı Enerji Yönetimi
  • Akıllı Yapı
  • Akıllı (Güvenli) Ulaşım
  • Coğrafi Bilgi Sistemleri
  • Afet ve Acil Durum Yönetimi
  •