Skip to content

Akıllı Şehir  Teknolojileri yaklaşımı ile birlikte bir şehri oluşturan toplum sakinleri, yapılar, kaynaklar, varlıklar, enerji ve tüm etkenler hakkında doğruluğu yüksek, bütüncül verilerin toplanması, işlenmesi, analiz edilmesi, sunulması ve veriler neticesinde akıllı şehir yapısının tasarlanması, modellenmesi, planlanması amaçlanmaktadır. Akıllı şehir yapısı ile yüksek yaşam ve hizmet kalitesi oluşturmak, şehrin yaşanılabilirliğini arttırarak şehirlerin daha verimli yönetilmesini sağlamak ile birlikte geleceğe daha refah bir şehir yapısı inşa etmek hedeflenmektedir.

Akıllı Şehirler​

Akıllı Şehir Teknolojileri yaklaşımı ile birlikte bir şehri oluşturan toplum sakinleri, yapılar, kaynaklar, varlıklar, enerji ve tüm etkenler hakkında doğruluğu yüksek, bütüncül verilerin toplanması, işlenmesi, analiz edilmesi, sunulması ve veriler neticesinde akıllı şehir yapısının tasarlanması, modellenmesi, planlanması amaçlanmaktadır. Akıllı şehir yapısı ile yüksek yaşam ve hizmet kalitesi oluşturmak, şehrin yaşanılabilirliğini arttırarak şehirlerin daha verimli yönetilmesini sağlamak ile birlikte geleceğe daha refah bir şehir yapısı inşa etmek hedeflenmektedir.

  • Akıllı Çevre
  • Akıllı Sağlık Hizmetleri
  • Akıllı Mekân Yönetimi
  • Akıllı Yönetişim
  • Akıllı Enerji Yönetimi
  • Akıllı Yapı
  • Akıllı (Güvenli) Ulaşım
  • Coğrafi Bilgi Sistemleri
  • Afet ve Acil Durum Yönetimi