Skip to content

Çalışma Alanlarımız

Çalışma Alanlarımız

İnsansız Sistemler

TİTRA Teknoloji A.Ş, İnsansız Sistemler çalışma sahasına, özellikle ülkemizin savunma sahasındaki ihtiyaçlarını karşılayabilmek üzere, güncel teknolojilerle donatılmış insansız hava araçlarını portföyüne katarak geçmişten gelen tecrübesiyle giriş yapmıştır. 

Yapay Zekâ

TİTRA Teknoloji olarak gelecekte yaşamın her alanında öne çıkacak olan yapay zekanın önemini biliyor ve bu teknoloji ile farklı sektörlerde öncelikle yetenek devamında ise yenilikçi çözümler geliştirmek için çalışıyoruz. 

Görüntü İşleme​

Görüntü işleme, analog veya sayısal bir sensör aracılığıyla alınan görüntülerin, sayısal biçime çevrilip, daha sonra bu sayısal verilerin algoritmalar vasıtası ile amaca ve kullanıma uygun hale getirilmesine yönelik çalışmaları içermektedir.

Akıllı Şehirler

Akıllı Şehir Teknolojileri yaklaşımı ile birlikte bir şehri oluşturan toplum sakinleri, yapılar, kaynaklar, varlıklar, enerji ve tüm etkenler hakkında doğruluğu yüksek, bütüncül verilerin toplanması, işlenmesi, analiz edilmesi, sunulması ve veriler neticesinde akıllı şehir yapısının tasarlanması, modellenmesi, planlanması amaçlanmaktadır.

Akıllı Sağlık

Akıllı sağlık sistemleri, bölünmüş sağlık hizmetlerinin birer entegrasyonudur. Nesnelerin İnterneti, giyilebilir teknolojiler ve Yapay Zekâ gibi çeşitli alanları kullanarak bireylerin sağlık verilerini analiz ederler.